INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP)

ISTDP är en känslofokuserad terapi som vunnit allt mer mark inom den psykodynamiska terapiskolan på senare år. Utvecklingspsykologisk forskning stödjer teorin att våra känslomässiga erfarenheter i relationer har stor betydelse för vår personlighetsutveckling och uppkomsten av olika psykiska besvär. Grundforskning om känslor visat på samband mellan vår förmåga att förstå och hantera våra känslor och allmän psykisk och fysisk hälsa.

ISTDP fokuserar på att hjälpa klienten att erövra god kontakt med sitt känsloliv. Känslor är viktiga för att hjälpa oss att orientera oss i livet mot det som vi behöver. Positiva känslor såsom nyfikenhet och kärlek skapar drivkraft att närma oss upplevelser och människor som vi mår bra av. Känslan ilska behövs för att förstå när våra gränser överträds och hitta vägar för att sätta gränser. Sorg hjälper oss att bearbeta och hantera förluster i livet och skuld gör det möjligt att reparera de misstag vi kan begå i våra relationer.

Om vi tidigt får lära oss att vissa känslor inte är önskvärda utvecklar vi strategier för att undertrycka känslorna. Ångest/rädsla väcks när farliga känslor triggas. Detta leder vidare till olika typer av beteendemönster, som försöker undertrycka känslan och hantera det svåra inre läget, aktiveras. Vanligt är att hamna uppe i huvudet och grubbla, älta, bli självkritisk eller distansera sig från situationer som väcker jobbiga känslor. De beteenden som lärts in för att undvika kontakt med olika känslor är ofta helt eller delvis omedvetna. En viktig del av terapin är att göra dem synliga för att gradvis kunna närma sig de känslor som beteendena undertrycker. Målet för behandlingen är att klienten fullt ut ska kunna uppleva sina känslor utan att behöva uppleva ångest eller fastna i olika undvikandebeteenden.

Vem lämpar sig för ISTDP?

Om du vill arbeta med dina problem med fokus på att fullt ut uppleva de känslor som problemet väcker och under terapin utforska de "försvar"/skydd du utvecklat för att undvika kontakt med svåra känslor. ISTDP kan ge mycket goda resultat om du upplever problem med självkänsla och har svårt att sätta  gränser för dig själv och uttrycka dina behov. Vidare om du upplever återkommande nedstämdhet, har problem med att kunna känna dig nära andra, ofta känner av oro och ångest eller upplever olika psykosomatiska besvär.

Läs gärna mer om metoden här: 

http://istdpinstitute.com/resources/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy-an-introduction/

Goda forskningsresultat

Psykodynamiska korttidsterapier, där ISTDP ingår,  har i forskning visat sig ha goda resultat vid depressionsproblematik, ångestbesvär,  personlighetsrelaterade problem samt psykosomatiska tillstånd. Effekterna är långsiktigt hållbara och dessutom fortsätter ofta förbättringen flera år efter avslutad terapi. 

Hur går terapin till?

Vanligtvis inleds terapin med en en lite längre första session på 1.5 - 2 timmar där vi gemensamt utforskar problematik, din målsättning och där du även får testa på att uppleva det terapeutiska arbetssättet. Sessionen videofilmas om du ger ditt godkännande. Inspelningen är ett verktyg för psykologen att i efterhand titta på sessionen och se hur fortsatt behandling bör fokuseras för optimalt resultat. Sessionslängden är ofta optimalt på 60 minuter. Ibland upplevs varannan vecka som lagom men många föredrar också varje vecka. Längden på terapin varierar. En del går 10 sessioner och andra fortsätter i något eller några år.