COACHNING

medarbetarcoachning

Medarbetare som är motiverade och känner lust inför sitt arbete levererar det lilla extra. Coachning syftar till att vara ett verktyg för medarbetaren för att hitta sin lust i arbetet genom att klargöra styrkor och drivkrafter och sätta upp mål för det egna agerandet i arbetet. 

Chefscoachning

En chef har höga krav från sin omvärld och behöver också kunna ställa krav och leda verksamheten.  För att kunna leda andra behöver vision och målsättningar vara tydliga och förmedlas utåt. Samtidigt behöver ledaren kunna ta feedback och aktivt skapa ett klimat där medarbetare tar ansvar och vill prestera sitt yttersta.

Vi hjälper chefen att utforska sitt ledarskap: Vad utmärker det idag? vilka är styrkorna? och vad kan behöva utvecklas? Chefen utmanas i utforska sin egen lust och drivkraft i sitt ledarskap. Tillsammans söker vi oss fram till dom värderingar och den kultur som chefen vill ska råda inom organisationen.  Vi undersöker inre och yttre hinder för önskvärt ledarskap och söker vägar för att hantera dem.  Önskvärda ledarbeteenden konkretiseras och tränas in, ibland med hjälp av kortare rollspel. Mellan träffarna arbetar chefen i sin organisation, tränar på att använda nya beteenden, lägger märke till hinder som uppstår som tas med till nästa coachningtillfälle. En coachning kan pågå från några enskilda tillfällen till återkommande över något/några år.