COACHNING

Vi erbjuder kompetent psykologisk coachning för personlig utveckling. Coachning innebär att vi utgår från din livssituation och  konkreta områden som du vill utveckla/förändra. Till skillnad från psykologisk behandling/terapi handlar det här om du i grunden mår ganska bra men känner att vissa områden behöver utvecklas. Du kan ha problem med att strukturera problemet och faktiskt ta dig från tanke till handling. Det är förstås en glidande skala mellan vad som mer i grunden utgörs av en  psykologisk problematik och vad som snarare handlar om tidsbrist, bekvämlighet och lättare undvikande. För att tydliggöra skillnaden mellan coachning och psykoterapi har vi skapat nedanstående bild: 

Vanliga områden för coaching:

WORK-LIFE BALANCE

Om tillvaron mest känns som ett ekorrhjul och fokus egentligen mer ligger på arbete och prestation än att verkligen i grunden må bra och ha en bra balans mellan olika livsområden. Vi hjälps åt att skapa struktur över livets olika områden, vad du behöver göra och hjälper dig att ta de steg som behövs för välmående och förändring.

Yrkesmässig utveckling

Om du börjar känna att ditt yrkesliv gått i stå och inte känns lika kul eller kanske aldrig känts riktigt rätt kan karriärcoaching vara ett sätt att komma vidare. Vi analyserar var du är, var du skulle vilja vara, dina värderingar som har med arbete att göra och ser vilka steg du skulle kunna ta för att börja röra dig i en meningsfull riktning.  Många gånger kan det handla om förändringar i befintlig situation, hur behov och ambitioner ska kunna utryckas och konflikter hanteras. 

CHEFSutveckling

En chef har höga krav från sin omvärld och behöver också kunna ställa krav och leda verksamheten.  För att kunna leda andra behöver vision och målsättningar vara tydliga och förmedlas utåt. Samtidigt behöver ledaren kunna ta feedback och aktivt skapa ett klimat där medarbetare tar ansvar och vill prestera sitt yttersta.

Vi hjälper chefen att utforska sitt ledarskap: Vad utmärker det idag? vilka är styrkorna? och vad kan behöva utvecklas? Chefen utmanas i utforska sin egen lust och drivkraft i sitt ledarskap. Tillsammans söker vi oss fram till dom värderingar och den kultur som chefen vill ska råda inom organisationen.  Vi undersöker inre och yttre hinder för önskvärt ledarskap och söker vägar för att hantera dem.  Önskvärda ledarbeteenden konkretiseras och tränas in, ibland med hjälp av kortare rollspel. Mellan träffarna arbetar chefen i sin organisation, tränar på att använda nya beteenden, lägger märke till hinder som uppstår som tas med till nästa coachningtillfälle. En coachning kan pågå från några enskilda tillfällen till återkommande över något/några år. 

idrottsliga prestationer

Om din träning inte ger den förbättring som du önskar. Kanske börjar träning mer kännas som en belastning och lusten avtar. Hos oss arbetar leg psykolog Per Karlsson, även utbildad idrottskonsult och med egen erfarenhet av elitidrott med  coaching för att hjälpa dig att förbättra dina resultat och öka träningslusten. Vanliga inslag i en idrottspsykologisk rådgivning/coaching är mental träning (arbete med målbilder, hitta optimal utmaningsnivå, affirmationer) och biofeedback i samband med att "stressande" situationer visualiseras.

Så går coachning till:

Varje börjar med att analysera av det område du vill utveckla. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår därefter lämpliga åtgärder eller presenterar ett förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp konkreta mål. Vi stämmer av kontinuerligt hur vi närmar oss dessa och varje kontakt avslutas med en utvärdering.