PERSONALHANDLEDNING I PSYKOTERAPI

Carina Blom är leg psykolog leg psykoteraput inom KBT. Hon handleder psykologer och personal verksam inom psykiatrin som arbetar med psykologisk behandling. Carina Blom har fördjupad kunskap inom psykosomatik, utmattningsrelaterade tillstånd och psykossjukdomar. Hon har under många år varit en anlitad föreläsare på Stockholms universitet på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. 

Om du är intresserad av handledning för en psykolog i din verksamhet eller för din personalgrupp är du varmt välkommen att höra av dig till leg psykolog Carina Blom, 073-7133966.