ÖVERTRÄNINGSSYNDROM

Överträningssyndrom (OTS) som kan uppstå hos en idrottare på såväl motions- som elitnivå som inte hittar balans mellan energiuttag och återhämtande faktorer i livet. Vår modell för behandling av OTS bygger på ett teamsamarbete med patient, läkare, psykolog och fysioterapeut.

Vanliga symtom vid överträningssyndrom är: håglöshet, trötthet och utmattning. Känslomässigt upplever man minskad entusiasm, framåtanda och livsglädje. Det finns ofta en upplevelse av ökad irritabilitet, oro, nedstämdhet samt svårigheter att slappna av. Ibland upplever man ett förändrat sömnmönster med svårigheter att somna in eller frekventa uppvaknanden. När utmattning pågått under en tid  minskar ofta även tävlingslusten. Prestationsförmågan går ned och fysiologiskt kan man finna viktnedgång, ökad morgonpuls och generellt sett högre puls som återhämtar sig långsammare efter ansträngning. Muskelömhet, svullna lymfkörtlar, problem med mage-tarm är andra fysiologiska problem. 

Så går det till

Initialt, för att säkerställa diagnosen och utesluta annan medicinsk orsak till besvären, får du genomgå intervjuer, göra vissa fysiologiska tester samt svara på olika frågeformulär hos de olika teammedlemmarna. Efter de enskilda bedömningarna träffar du hela teamet för feedback. Om överträningssyndrom bedöms föreligga ger teamet ett behandlingsförslag att ta ställning till om du vill gå vidare med. Rehabilitering i kontakt med psykolog består av hantering av de stressorer som bedöms föreligga samt förbättra aktivitetsbalans med fokus på återhämtning.  Rehabilitering i samråd med fysioterapeut består av att skapa ett individuellt upptrappningsschema för fysisk aktivitet samt hitta metoder för monitorering av fysisk aktivitet så att utmattning kan undvikas. En slutbedömning i samråd med behandlingsteamet görs efter avslutad period.

Vi arbetar med överträningssyndrom i samarbete med :

leg läkare Dan Leijonwall, www.idrottsdoktorn.se 

leg naprapat Joseph Beg, www.loparkliniken.se