UNG VUXEN TERAPI

PSYKOLOGISK BEHANDLING HOS UNGA VUXNA

Ung Vuxen perspektiv innebär att fokus ofta ligger på de utvecklingspsykologiska kriser vilka är förknippade med åldern. Detta kan vara självbild, identitet, orientering mot vuxenlivet, relationer med familj och vänner.

Många gånger finns en orolig och engagerad förälder med i bakgrunden och stöd behövs för att hjälpa den unge vuxne att komma vidare så att föräldern kan lita på att utvecklingsprocesserna håller hos barnet som nu är på väg in i vuxenvärlden och nu ska stå på egna ben.

Så går det till

Det är vanligt att en förälder ringer för sitt barn som är på väg ut i vuxenvärlden och som föräldern bedömer inte mår så bra. Det är ok att en förälder betalar behandling och ramar för kontakten görs initialt där den unge vuxne också är klar över terapins gränser. Föräldern har inte mer insyn i behandlingen än det som det vuxna barnet berättar. Om det finns en stark oro hos föräldern eller hos terapeuten som tycker att det är bra att nätverk/familj finns med som ett stöd kan samtal tillsammans med viktiga andra förekomma. Detta sker dock bara i tydligt samråd med den unge vuxne som ger sitt godkännande till att gemensamt samtal förs. Den unge vuxne ska känna sig trygg med det som avhandlas och det som terapeuten kommer att ta upp i det gemensamma samtalet.

Leg psykolog Per Karlsson har över 10 års erfarenhet av att arbeta med unga vuxna. Du är välkommen att höra av dig för att boka tid för bedömningssamtal hos honom.