SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR

Vi arbetar med utbildning med inriktning mot fördjupning inom psykologisk behandling och rehabilitering. Vi har fördjupad kompetens  inom kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi och affektfokuserad terapi. Vi har även fördjupad kunskap kring områden såsom stress - utmattning, smärta och hälsosamma organisationer där vi skapar utbildningar utifrån ditt företags unika behov. 

Carina Blom är särskilt fördjupad inom psykologisk behandling inom områdena smärta, stress/utmattning, långvarig depressionsproblematikoch relationssvårigheter.  Hon har under flera år arbetat på Stockholms Universitet som föreläsare på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Hon har även genomfört utbildningsuppdrag inom Stockholms läns lansting. Carina är även fördjupad inom området hälsa, grupp och organisation  där hon arbetar med utveckling av grupper och team samt föreläser med teman som t ex "hälsosamma organisationer". 

Per Karlsson är särskild fördjupad inom psykodynamisk terapi med specialistkompetens inom områdena ung-vuxen problematik och utredning av komplex psykiatrisk problematik. Han handleder och utbildar personal som arbetar med ungdomar med långvarig psyko-social problematik.

Du är välkommen att höra av dig till Carina Blom vid förfrågning kring en utbildning.